Bestek & directiebegroting

In de fase bestek en calculatie / technisch ontwerp bestek, ook wel genoemd de bouwvoorbereidingsfase, worden de contractstukken voor het werkelijke bouwen gemaakt. Dit zijn de contractstukken tussen opdrachtgever en aannemer waarin de verlangde prestatie wordt vastgelegd. Naast de bestektekeningen wordt er ook een bestek gemaakt. In het bestek worden de verlangde prestaties en technische eisen nauwkeurig omschreven, evenals de wettelijke en juridische eisen.

Bouwkosten vormen de ‘rode draad’ in alle fasen van een project en zonder uitzondering bij alle projecten. Een opdrachtgever heeft er altijd behoefte aan om te weten wat z’n gebouw bij benadering zal gaan kosten. Er moet dan ook altijd wel de één of andere berekening van bouwkosten gemaakt worden. De nauwkeurigheid van de bouwkostenberekening zal toenemen naar gelang er meer gegevens beschikbaar zijn. Hiervoor kunnen wij per fase van de ontwikkeling van een bouw, een directiebegroting van de bouwkosten maken. Dit is een globale kostenraming waarin een duidelijk overzicht van de totale kosten wordt aangegeven.

Terug naar overzicht

Interesse?

Neem contact op!

Klik hier
Website laten maken door Modual.